MSB Logo

Välkommen till MSBs utbildningsportal

Här loggar kursdeltagare/studerande, arbetsgivare och lärare in.

Du som kursdeltagare/studerande kan här uppdatera dina kontaktuppgifter, ange eller byta arbetsgivare, se din kurshistorik samt följa din anmälan.