MSB Logo

Välkommen till MSBs utbildningsportal

Här loggar kursdeltagare/studerande, arbetsgivare och lärare in.

Du som kursdeltagare/studerande kan här uppdatera dina kontaktuppgifter, ange eller byta arbetsgivare, se din kurshistorik samt följa din anmälan.

Fyll i dina uppgifter och klicka på "Registrera".

Lösenordet ska bestå av minst 8 tecken varav minst ett tecken ur tre av de fyra kategorierna 1.stora bokstäver 2.små bokstäver 3.siffror 4.specialtecken. 

OBS! Personnumret ska skrivas ÅÅÅÅMMDDXXXX

Behandling av personuppgifter
Så här behandlar MSB personuppgifter.

Har du sekretessmarkerade personuppgifter?
Läs detta innan du anmäler dig till en utbildning

*obligatoriska uppgifter