MSB Logo

Välkommen till MSBs utbildningsportal

Här loggar kursdeltagare/studerande och räddningstjänstens kontaktpersoner in.

Du som kursdeltagare/studerande kan här uppdatera dina kontaktuppgifter, ange eller byta arbetsgivare, se din kurshistorik, ladda ned olika typer av intyg samt följa din anmälan.

Fyll i dina uppgifter och klicka på "Registrera".

Lösenordet ska bestå av minst 8 tecken varav minst ett tecken ur tre av de fyra kategorierna 1.stora bokstäver 2.små bokstäver 3.siffror 4.specialtecken. 

OBS! Personnumret ska skrivas ÅÅÅÅMMDDXXXX

Behandling av personuppgifter
Så här behandlar MSB personuppgifter.

Har du sekretessmarkerade personuppgifter?
Läs detta innan du anmäler dig till en utbildning

*obligatoriska uppgifter