Kontakta oss

Kontakt utbildning på MSB

E-post Enheten för utbildningssamordning Karlstad: utbildning@msb.se

E-post Revinge: kundtjanst.revinge@msb.se

E-post Sandö: kundtjanst.sando@msb.se

 

Kontakt MSB

Telefonväxel: 0771-240 240
Faxnummer: 010-240 56 00

Postadress

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 KARLSTAD

Öppettider telefonväxeln

Måndag till torsdag kl 07.45-16.30
Fredag kl 07.45- 16.00
 
Dag före helgdag och klämdagar kl 08.00-12.00
 
Under perioden juni till och med  augusti har växeln öppet
måndag till fredag kl 08.00-16.00
 
MSB är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling. Vi registrerar allmänna handlingar och sparar dem i vårt diarium.
 

Förklaring av allmän handling på riksdagens webbplats